eSokobanja.rs

Poštanski sandučići:: Generalni direktor PTT Srbije Goran Ćirić je podržao uvođenje jedinstvenih poštanskih sandučića, koje je propisala Republička agencija za poštanske usluge.

08.02.2011. V E S T – Poštanski sandučići

Generalni direktor PTT Srbije Goran Ćirić je podržao uvođenje jedinstvenih poštanskih sandučića, koje je propisala Republička agencija za poštanske usluge. Ćirić je kazao da bi taj proces zamene sandučića trebalo uraditi u narednih pet godina i da će omogućiti podizanje kvaliteta poštanske usluge. "Pošta je stalno u centru pažnje kada se radi o poštanskim sandučićima, ali odgovorna za taj posao je nezavisna Republička agencija za poštanske usluge, koja je propisala te uslove", kazao je on. Ćirić je dodao da je Pošta Srbije jedan od 17 poštanskih operatera na srpskom tržištu i da će iste poštanske sandučiće koristiti svi. Svi vlasnici stanova i kuća u Srbiji moraće da zamene svoje poštanske sandučiće jer je predviđeno usaglašavanje njihovog izgleda sa zahtevima EU. Republička agencije za poštanske usluge (RAPUS) donela je tehnički uslovi za kućne sandučiće kojima se prvi put definišu njihove dimenzije i izgled i propisan rok. Novim tehničkim uslovima predviđeno je da se vlasnicima starih kućišta ostavi rok od pet godina da ih zamene, dok su investitori novogradnje obavezni da od 1. januara postavljaju nove sandučiće. Prema navodima medija, procenjuje se da starih sandučića ima oko milion, a troškove zamene koji će iznositi oko 10 miliona evra, snosiće građani.