eSokobanja.rs

Popunjenost kapaciteta hotela Moravica trenutno iznosi oko 50 – 60 %, a obzirom da je početak sezone mi smo zadovoljni, kaže Slaviša Lazanski, menadžer prodaje hotela Moravica.

hotel moravica03.07.2012. VEST - Popunjenost kapaciteta

Popunjenost kapaciteta hotela Moravica trenutno iznosi oko 50 – 60 %, a obzirom da je početak sezone mi smo zadovoljni, kaže Slaviša Lazanski, menadžer prodaje hotela Moravica. Prema trenutnim rezervacijama očekuje se ispunjavanje norme u najmanju ruku kao prošle godine, odnosno popunjenost kapaciteta od 60 %. U drugoj polovini avgusta u planu je dolazak sportskih ekipa, kaže Lazanski i dodaje da će na jesen biti organizovana škola u prirodi i seminari.