eSokobanja.rs

Trenutna popunjenost kapaciteta u hotelu Moravica je 60%. Takav trend biće do sredine avgusta, a u pitanju su individualni gosti. U septembru i oktorbru mesecu očekuje se dolazak dece na rekreativnu nastavu

20.07.2011. VEST -Hotel Moravica

  Trenutna popunjenost kapaciteta u hotelu Moravica je 60%. Takav trend biće do sredine avgusta, a u pitanju su individualni gosti. U septembru i oktorbru mesecu očekuje se dolazak dece na rekreativnu nastavu. Prema rečima Slaviše Lazanskog, savetnika za prodaju, popunjenost kapaciteta je na nivou prošlogodišnje sezone, sa blagom tendencijom smanjenja broja gostiju i broja noćenja.