eSokobanja.rs

Sokobanjski parkovi, šetalište, javne zelene površine i izletišta, spremno će dočekati predstojeće praznike.

18. 04. 2011. VEST: PARKOVI I IZLETIŠTA

izletiste-lepterija  Sokobanjski parkovi, šetalište, javne zelene površine i izletišta, spremno će dočekati predstojeće praznike. Obzirom da su prethodnih godina ulagana vrlo skromna sredstava u redovne poslove održavanja, ove godine je poslovima na uredjenju parkova i uličnog mobilijara posvećena veća pažnja, kaže direktorka Direkcije za urbanizam i izgradnju, Violeta Kostić. Prethodnih godina je bilo i dosta oštečenja, dodaje ona. Za održavanje parkovskog mobilijara vrednost radova je oko 1 700 000 dinara. Radovi se privode kraju, sredjuje se dečiji parkić u Centralnom parku, repariraju se parkovske klupe i kante, a u okviru ovih poslova biće uredjen park na Banjici, kao i manji dečiji parkovi. U toku su i poslovi na redovnoj popravci mermernog šetališta. Velika pažnja posvećena je i gradskom zelenilu i gradskoj higijeni, kaže Violeta Kostić. Što se tiče radova na održavanju izletišta, oni su počeli, ali se zastalo zbog vremenskih prilika. U toku su pripremni radovi: priprema se izletnički mobilijar za popravku, a biće obavljena i ugradnja novog.