eSokobanja.rs

PARKINSONOVA BOLEST:: Ana Dolhai Munćan, naša sugradjanka koja boluje od parkinsonove bolesti, poziva gradjane koji boluju od ove bolesti, kao i članove njihovih porodica, jer je podrška porodice veoma bitna oboleloma

19. 01. 2012. VEST: PARKINSONOVA BOLEST

  Ana Dolhai Munćan, naša sugradjanka koja boluje od parkinsonove bolesti, poziva gradjane koji boluju od ove bolesti, kao i članove njihovih porodica, jer je podrška porodice veoma bitna oboleloma, da se jave na telefon 833 560 radi udruživanja i razmene iskustava. Korisno je da budemo u kontaktu, da razmenimo iskustva o pravima na lečenje koja imamo, o lekovima koje koristimo kako bi mogli da razmenjujemo pojedine lekove u nedostatku, kaže Ana Dolhai Munćan. Korisno je i zbog prevoza do Niša kada idemo na kontrole, kako bi organizovali zajednički prevoz, dodaje ona. Nena ideja je da se oboleli od Parkinsonove bolesti udruže, organizuju sastanke makar jednom mesečno, a oni koji su pokretni posećuju one obolele koji su nepokretni, u kolicima, koji leže. Čovek koji je oboleo od Parkinsonove bolesti može da razume čoveka koji pati od iste bolesti, kaže Ana Dolhai Munćan.


20. 01. 2012. VEST: dr Bilja Petrović, neuropsihijatar sokobanjskog Doma zdravlja

Udruživanje bolesnika koji boluju od parkinsonove bolesti u svakom slučaju, veoma je korisno, kaže neuropsihijatar sokobanjskog Doma zdravlja, Biljana Petrović. Ona nam je objasnila da je udruživanje radi medjusobne podrške ovih bolesnika korisno zato što je Parkinsonova bolest jedno od čestih oboljenja koje remeti funkcionisanje bolesnika kako u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, tako i u socijalnim relacijama jer bolest zahvata čitavu motoriku, a često i psihičke funkcije. Smatra se da ovo oboljenje zahvata jedno do dva lica na 1 000 stanovnika, a godišnje se javlja 5 do 24 novih slučajeva na 100000 stanovnika, kaže dr Biljana Petrović.