eSokobanja.rs

U okviru programa Osnaživanje škola za inkluzivno obrazovanje u osnovnoj školi Mitropolit Mihailo sprovodi se projekat Osnaženi-uključeni. Tokom ovog projekta održano je nekoliko seminara za nastavno osoblje

15.12.2001. VEST- Seminar

inkluzija  U okviru programa "Osnaživanje škola za inkluzivno obrazovanje" u osnovnoj školi "Mitropolit Mihailo" sprovodi se projekat "Osnaženi-uključeni". Tokom ovog projekta održano je nekoliko seminara za nastavno osoblje dok su u seminar, koji je održan sinoć u sali stare škole, bili uključeni i roditelji dece sa specijalnim potrebama. Uz pomoć zajma Svetske banke obezbeđena su i nova nastavna sredstva sredstva koja su prilagođena potrebama dece sa smetnjama u razvoju. Osnovni cilj ovog projekta je približavanje dece i nastavnika radi kvalitetnijeg obrazovanja, a glavna poruka je da nema posebnih i izdvojenih, već da svi imaju pravo na dostojanstven život.