eSokobanja.rs

IZBORI U SOKOBANJI:: Opštinska izborna komisija održala je u petak, 16. marta prvu sednicu na kojoj su usvojeni neophodni obrasci za podnošenje izbornih lista za lokalne izbore u Sokobanji.

srbija izbori21. 03. 2012. VEST: OIK

Opštinska izborna komisija održala je u petak, 16. marta prvu sednicu na kojoj su usvojeni neophodni obrasci za podnošenje izbornih lista za lokalne izbore u Sokobanji. Izbornu listu je za sada predala Demokratska stranka, očekujemo još nekih 5-6 lista, ali još uvek nemamo najave kada će to biti, kaže predsednik Opštinske izborne komisije, Ivan Pavlović. Novine na ovim izborima su: osim izborne liste, stranke su dužne da predaju i uverenje da je stranka registrovana, zatim, stranke mogu da daju izjavu kojom su saglasne da koriste sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje, kao i to da svaki treći kandidat na listi mora biti ženskog pola, kaže Ivan Pavlović. On kaže da je novina i da kandidati mogu biti samo stranke, koalicije i grupe gradjana, a ne i druge grupe. Osim toga što kandidati moraju biti registrovani, koalicije moraju predati i koalicioni sporazum, a grupe gradjana ugovor o osnivanju, objašnjava Pavlović. Rok za podnošenje izbornih lista ističe 20 aprila u ponoć.