eSokobanja.rs

Opomene za skoro sve komunalne usluge koje JKP „Napredak“ pruža korisnicima koji ne izmiriju redovno svoja dugovanja podeljene su u poslednjih mesec dana.

19. 04. 2011. VEST: NAPLATE, KOMUNALNO

komunalno-preduzece-napredak-sokobanja  Opomene za skoro sve komunalne usluge koje JKP „Napredak“ pruža korisnicima koji ne izmiriju redovno svoja dugovanja podeljene su u poslednjih mesec dana. Sada smo krenuli u jednu široku akciju naplate ovih potraživanja, i moram da kažem da ćemo biti prinudjeni zbog ekonomske situacije u preduzeću, da primenimo i mere koje nisu popularne, ali koje su neophodne da bi održali tekuću likvidnost preduzeća, kaže direktor JKP „Napredak“, Saša Drljača. Reč je o merama utuženja, kao i uskraćivanja komunalnih usluga, dodaje Drljača.