eBooking.rs

Odluke o komunalom uredjenju na teritoriji opštine Sokobanja obaveštavaju se sva preduzeća, druga pravna lica i preduzetnici da su dužni da uklanjaju sneg i led sa prilaznih puteva i staza do poslovnih zgrada i prostorija koje korise

13.02.2012. VEST – Komunalna inspekcija

 Shodno članu 84. i 85. Odluke o komunalom uredjenju na teritoriji opštine Sokobanja obaveštavaju se sva preduzeća, druga pravne lica i preduzetnici da su dužni da uklanjaju sneg i led sa prilaznih puteva i staza do poslovnih zgrada i prostorija koje korise. Preduzeća, druga pravna lica i preduzetnici koji su vlasnici, odnosno korisnici poslovnih prostorija u prizemlju stambenih zgrada dužni su da uklanjaju sneg i led sa trotoara ispred poslovne prostorije. Obaveza uklanjanja snega obuhvata pored čišćenja snega i leda i posipanje javne površine odgovarajućim materijalom u slučaju poledice, kao i uklanjanje snega i leda sa krova zgrade ako sneg, odnosno led, predstavlja opasnost za prolaznike ili samu zgradu. Pri uklanjanju snega i leda sa krova zgrade moraju se upozoriti prolaznici, voditi računa da se ne oštete vazdušne instalacije i vodovi, i da se oluci i slivnici ne zatrpavaju. Uklonjen sneg i led deponuje se na način kojim se ne ometa saobraćaj pešaka na trotoaru, odnosno vozila na kolovozu. Kazniće se za prekršaj pravno lice i preduzetnik ako ne postupi u skladu sa članom 84. i 85. Odluke i to novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara, stoji u saopštenju Komunalne inspekcije dostavljenom našoj redakciji.