eBooking.rs

OBAVEŠTENJE političkim strankama:: Opštinska uprava Opštine Sokobanja dostavila je našoj redakciji Saopštenje u kome stoji:

21.03.2012. OBAVEŠTENJE političkim strankama

opstinske odlukeOpštinska uprava Opštine Sokobanja dostavila je našoj redakciji Saopštenje u kome stoji: obzirom da je počela predizborna kampanja i da je utvrđeno da se plakati postavljaju na mestima koja za to nisu predviđena, obaveštavamo vas da je članom 104. Odluke o komunalnom uređenju predviđeno da se plakati, oglasi i slični javni natpisi mogu isticati samo na objektima koji su za tu namenu izgrađeni, kao i na oglasnim tablama. Članom 106. Odluke zabranjeno je isticanje plakata i javnih natpisa na stablima drveća, fasadama zgrada ili na objektima koji nisu izgrađeni za tu namenu. Potrebno je da se u toku kampanje ponašate u skladu sa odlukom o komunalnom uređenju, a ukoliko to ne činite preduzimaće se zakonske mere, stoji u Saopštenju.