eSokobanja.rs

Otpis kamata:: Skupština opštine Sokobanja na sednici održanoj 06.marta 2012. donela je odluku o otpisu kamate na dospele obaveze na osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, i to:

20.03.2012. OBAVEŠTENJE - Otpis kamata

otpis kamateSkupština opštine Sokobanja na sednici održanoj 06.marta 2012. donela je odluku o otpisu kamate na dospele obaveze na osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, i to: porez na imovinu fizičkih i pravnih lica, lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine. Otpis kamate vrši se ukoliko je uplaćen glavni dug po osnovu obaveza dospelih za plaćanje do 31.12.2011. Pravo na otpis kamate ostvaruje se na osnovu zahteva obveznika, odnosno lica odgovornog za ispunjenje obaveze obveznika, koji se podnosi najkasnije do 30.06.2012. Uz zahtev se podnosi dokumentacija iz koje proizilazi da su ispunjeni propisani uslovi za otpis kamate. Zahtev se podnosi Opštinskoj upravi-Odeljenju za finansije, naplatu javnih prihoda i imovinsko pravne poslove-odseku za naplatu javnih prihoda.