eSokobanja.rs

Skupština opštine Sokobanja obaveštava građane da je za 7 decembar zakazana Javna rasprava radi konsultovanja oko utvrđivanja radnih verzija Odluka koje će biti predmet usvajanja na Sednici u decembru mesecu

01.12.2011. Vest

javna rasprava

Zamenik predsednika Skupštine opštine Sokobanja Ljubiša Đorđević pozvao je građane da prisustvuju Javnoj raspravi u sredu 7. decembra u 17 časova u sali iznad vatrogasnog. Sve radne verzije pomenutih odluka objavljene su na sajtu opštine Sokobanja www.opstinasokobanja.com i istaknute su na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sokobanja. Zainteresovani mogu izvršiti uvid u radne verzije i dati svoje sugestije u pisanoj formi do 5. decembra preko pisarnice Opštinske uprave, poslati e-mail na: info@opstinasokobanja.com, ili na Javnoj raspravi.

 

 


 

24.11.2011. V E S T – Javna rasprava

  Skupština opštine Sokobanja obaveštava građane da je za 7 decembar zakazana Javna rasprava radi konsultovanja oko utvrđivanja radnih verzija Odluka koje će biti predmet usvajanja na Sednici u decembru mesecu i to: radna verzija Odluke o budžetu Opštine Sokobanja za 2012 godinu, o lokalnim komunalnim taksama, o lokalnim administrativnim taksama, o vrednosti boda za obračun naknade građevinskog zemljišta za 2012, o određivanju početne cene za davanje u zakup lokacija za postavljanje manjih montažnih objekata, o davanju u zakup poslovnog prostora na teritoriji opštine Sokobanja, o izmeni Odluke o boravišnoj taksi, o izmeni Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine kao i o utvrđivanju visine jednokratnih novčanih pomoći za novorođenu decu. Sve radne verzije pomenutih odluka objavljene su na sajtu opštine Sokobanja www.opstinasokobanja.com i istaknute su na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sokobanja. Zainteresovani mogu izvršiti uvid u radne verzije i dati svoje sugestije u pisanoj formi do 5. decembra preko pisarnice Opštinske uprave, poslati e-mail na: info@opstinasokobanja.com, ili na Javnoj raspravi. Javna rasprava će biti održana 07.decembra u velikoj sali Skupštine opštine (iznad Vatrogasnog), sa početkom u 17časova.

Upozorenje!

Svako neovlašćeno korišćenje, kopiranje, umnožavanje i prikazivanje teksta "Radio televizije Sokobanja" sa sajta www.sokobanja.com, može biti predmet spora pred Osnovim sudom u Zaječaru sudska jedinica Sokobanja.