eSokobanja.rs

OBAVEŠTENJE:: EDB u Sokobanji dostavila je saopštenje našoj redakciji u kome stoji: Kupci električne energije iz kategorije domaćinstva mogu ostvariti vanredeni popust za utrošenu električnu energiju u februaru 2012.-e

01.03.2012. OBAVEŠTENJE - EDB

edb sokobanja EDB u Sokobanji dostavila je saopštenje našoj redakciji u kome stoji: Kupci električne energije iz kategorije domaćinstva mogu ostvariti vanredeni popust za utrošenu električnu energiju u februaru 2012.-e. Uslovi za vanredni popust od 30 odsto za racionalnu potrošnju električne energije su sledeći:-da je ostvarena prosečna potrošnja za februar niža za najmanje 15 odsto od prosečne potrošnje u januaru;-da kupac nema dugovanja za električnu energiju;-da obavezu za februar izmiri u roku dospeća. Kupcima u posebnim materijalnim uslovima odobrava se vanredni bezuslovni popust od 100 odsto na ispostavljen račun za februar 2012.-e: -za potrošnju do 450 kWh pod uslovom da su oni ili članovi njihovih porodičnih domaćinstava korisnici prava na materijalno obezbeđenje; -za potrošnju do 350 kWh, pod uslovom da su u stanju izuzetne socijalne potrebe, što podrazumeva da ukupan mesečni prihod porodičnog domaćinstva ne prelazi dvostruki cenzus za ostvarivanja prava na materijalno obezbeđenje. Za potrošnju preko 450 kWh, odnosno 350 kWh, ovi kupci mogu da ostvare vanredni popust za racionalnu potrošnju ukoliko je potrošnja njihovog domaćinstva u februaru niža za 15 odsto u odnosu na januar. Takođe, oni mogu ostvariti popust od 5 odsto za redovno izmirivanje računa ukoliko račun izmire u roku dospeća.