eSokobanja.rs

Prema parkovskim klupama u centralnom gradskom parku nesavesno se ponašaju kako meštani tako i banjski gosti. Trenutno je pojačan intenzitet rašrafljivanja parkovskih klupa, skidanje matica, lomljenje i bacanje bočnih stranica

22.07.2011. VEST - Klupe

  Prema parkovskim klupama u centralnom gradskom parku nesavesno se ponašaju kako meštani tako i banjski gosti. Trenutno je pojačan intenzitet rašrafljivanja parkovskih klupa, skidanje matica, lomljenje i bacanje bočnih stranica. Dragan Knežević, ipejzažni arhitekta u Direkciji za urbanizam i izgradnju kaže da je jedino rešenje čuvarska služba. On je uputio apel gradjanima i sokobanjskim gostima da reaguju na vandalizam i tako pomognu u očuvanju parkova i parkovskog mobilijara. Knežević je ovom prilikom pohvalio radnike JKP „Napredak“ koji ga ažurno obaveštavaju o problemima u parkovima, kako bi se na vreme reagovalo na temu popravki.