eSokobanja.rs

Direktor JKP Napredak, Saša Drljača poziva gradjane da izmire svoje obaveze prema ovom preduzeću. On takodje upozorava gradjane da su sudski troškovi visoki

komunalno-preduzece-napredak-sokobanja18. 04. 2012. VEST: Komunalno, naplate

Direktor JKP "Napredak", Saša Drljača" poziva gradjane da izmire svoje obaveze prema ovom preduzeću. On takodje upozorava gradjane da su sudski troškovi visoki, a da će JKP "Napredak" u narednim mesecima vršiti utuženja gradjana koji nisu platili 3 i više računa. Gradjani su imali mogućnost da ukoliko su u februaru mesecu zbog problema u vodosnabdevanju i izvoženju smeća, a usled niskih temperatura, smatrali da su oštećeni, upute prigovor JKP "Napredak" za umanjenje računa. Imali smo oko pedesetak prigovora i svi su rešeni, a veći deo je komisija, radeći po pravilniku preduzeća usvojila, kaže Drljača. Naplata komunalnih usluga je februara zbog niskih temperatura, bila prilično slaba, oko 70%, dok je u martu naplata bolja, oko 85%, a nadam se da će se u narednim mesecima procenat naplate povećati, dodaje on.