eSokobanja.rs

Nacionalna agencija za regionalni razvoj, u saradnji sa regionalnim agencijama, poziva mala i srednja preduzeća i preduzetnike da se prijave za pružanje usluga mentoringa.

06. 04. 2011. VEST: MENTORING ZA PREDUZETNIKE

  Nacionalna agencija za regionalni razvoj, u saradnji sa regionalnim agencijama, poziva mala i srednja preduzeća i preduzetnike da se prijave za pružanje usluga mentoringa. Mentoring je proces podrške preduzećima koja se nalaze u presudnom trenutku za razvoj ili opstanak, čiji je cilj prevazilaženje trenutne situacije. Pravo da se prijave imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, koja su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i izmirila obaveze po osnovu poreza i doprinosa. Rok za prijavu je 6. maj. Na osnovu prijava, biće odabrano 150 preduzetnika i preduzeća kojima će biti pružena besplatna usluga mentoringa u trajanju od 50 sati, do kraja novembra. Svi zainteresovani za dodatne informacije mogu se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, kao i regionalnim agencijama.