eSokobanja.rs

U Srbiji i svetu danas je obeležen Međunarodni dan žrtava nasilja. Obeležavanjem današnjeg dana nevladine organizacije skreću pažnju javnosti na veliki doprinos i kapacitete koje nevladine organizacije imaju u Srbiji, kao i na one koje pružaju podršku žrtvama uopšte

22. 02. 2011. VEST: Međunarodni dan žrtava nasilja

nasilje  U Srbiji i svetu danas je obeležen Međunarodni dan žrtava nasilja. Obeležavanjem današnjeg dana nevladine organizacije skreću pažnju javnosti na veliki doprinos i kapacitete koje nevladine organizacije imaju u Srbiji, kao i na one koje pružaju podršku žrtvama uopšte, a posebno ženama i deci žrtvama nasilja u porodici. Obeležavanje Dana žrtava nasilja pokrenula je Nacionalna asocijacija službi za pomoć žrtvama u Švedskoj 1989. u toj zemlji, s ciljem da se posledice koje žrtve kriminaliteta trpe učine vidljivim široj javnosti i da se društvo podstakne da efikasnije i potpunije zaštiti prava žrtava. Evropski forum službi za pomoć žrtvama doneo je 2001. godine odluku da se 22. februar proglasi za Međunarodni dan žrtava, a u Srbiji se taj dan obeležava od 2005, zahvaljujući Viktimološkom društvu.