eSokobanja.rs

U ponedeljak 4. jula popunjene su liste želja u OŠ Mitropolit Mihailo. Od 153 učenika 151 je izrazio želju za upis u srednju školu, dok su se dva učenika odlučila za umetničku školu / Na sajtu www.upis.mp.gov.rs učenici mogu da provere svoje podatke vezano za upis u srednje škole u školskoj 2011/12. godini

06.07.2011. VEST – Liste želja

  U ponedeljak 4. jula popunjene su liste želja u OŠ "Mitropolit Mihailo". Od 153 učenika 151 je izrazio želju za upis u srednju školu, dok su se dva učenika odlučila za umetničku školu. Istog dana su liste želja prosledjene Okružnoj komisiji, i unete u bazu koja se proverava. 9. jula od 8 do 15 časova liste želja iz centralne baze podataka biće na vratima škole, kada će roditelji sa svojom decom moći da još jednom izvrše uvid u liste želja. Nakon toga svi podaci idu u centralnu bazu, gde se vrši raspodela po školama. 13. jula će biti konačni raspored učenika po školama. Roditelji mogu da dodju od 8h, i sa sobom ponesu svu potrebnu dokumentaciju za upis u srednju školu i nakon uvida u podatke o upisu, i da se upišu u željenu srednju školu.


06.07.2011. VEST– Sajt za upis

Na sajtu www.upis.mp.gov.rs učenici mogu da provere svoje podatke vezano za upis u srednje škole u školskoj 2011/12. godini. U delu podaci o učenicima učenik prilikom unosa svoje šifre može izvršiti uvid u podatke vezane za broj bodova iz osnovne škole, broj bodova sa završnog ispita, ali i podatke o listi želja i rasporedu po školama. Na istoj strani nalazi se izvod iz pravilnika o upisu u srednje škole.Već desetu godinu primenjuje se potpuno elektronski sistem upisa u srednje škole čiji je osnovni cilj povećanje transparentnosti procesa i smanjenje korupcije. Svi podaci relevantni za bodove učenika se prikupljaju, centralizuju i proveravaju u nekoliko iteracija. Po prikupljanju svih podataka i evidentiranju ukupnog broja bodova sa kojim učenik ulazi u raspodelu, učeniku se predočava i njegov rang u odnosu na vršnjake iz okruga i republike, te se učeniku daje dobra osnova za iskazivanje što realnijih želja. Svaki učenik u listi želja navodi 20 srednjoškolskih profila za koje bi voleo da se školuje, navodeći želje redom po prioritetima. U zavisnosti od broja bodova i prednosti ostvarenih u osnovnoj školi i na završnom ispitu, učenik se upisuje u prvi navedeni profil za koji ima dovoljan broj bodova.