eSokobanja.rs

Liga za povraćaj imovine Sokobanja:: Zakon o vraćanju oduzete imovine stupio je na snagu 28. septembra, a od 1.marta uslediće Javni poziv za podnošenje dokumentacije koji će trajati naredne dve godine

28.02.2012. VEST - Liga za povraćaj

  Zakon o vraćanju oduzete imovine stupio je na snagu 28. septembra, a od 1.marta uslediće Javni poziv za podnošenje dokumentacije koji će trajati naredne dve godine. Liga za povraćaj imovine Sokobanja održala je danas sastanak kako bi naslednici oduzete imovine dobili šira uputstva o samoj proceduri predavanja dokumentacije. Koordinator Lige u Sokobanji Dejan Pejović kaže da je preporuka da se ne žuri i da se nipošto ne šalje originalna dokumentacija. Svoje zahteve za povraćaj imovine naslednici će moći da predaju na šalterima pošte u Sokobanji. Sva uputstva i potrebna objašnjenja o povraćaju imovine mogu se naći na sajtu agencije za restituciju.