eSokobanja.rs

Javno nadmetanje za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju hotela Park biće održano u četvrtak 15. septembra. Početna cena na licitaciji je 886 dinara mesečno po metru kvadratnom, a depozit za učešće iznosi 30.000 dinara

09. 09. 2011. VEST- Licitacija

hotel-park-sokobanja  Javno nadmetanje za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju hotela Park biće održano u četvrtak 15. septembra. Početna cena na licitaciji je 886 dinara mesečno po metru kvadratnom, a depozit za učešće iznosi 30.000 dinara. Poslovni prostor se izdaje u trenutnom stanju, na period od 5 godina a sva evetualna ulaganja padaju na teret zakupca. Ugovor o zakupu prestaće pre ugovorenog roka u slučaju donošenja zakona o denacionalizaciji i nakon eventualnog povraćaja nacionalizovane imovine. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica pod uslovima koje određuje opštinska uprava opštine Sokobanja. Rok za prijavu je 15. septembar 2011. odine do 10 časova. Licitacija će se održati u zgradi Skupštine opštine Sokobanja sa početkom u 12 časova.