eSokobanja.rs

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja opštine Sokobanja raspisuje oglas za izdavanje lokacija na mermernom šetalištu za postavljanje pokretnih tezgi putem javnog nadmetanja

14.03.2012. VEST - Licitacija za tezge

tezgeKomisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja opštine Sokobanja raspisuje oglas za izdavanje lokacija na mermernom šetalištu za postavljanje pokretnih tezgi putem javnog nadmetanja i to: jedna lokacija za umetnika portretistu, jedna lokacija za sladoled na točenje, 7 lokacija za zamrzivače za sladoled, 2 lokacije za umetničke slike, 10 lokacija za bižuteriju i suvenire, 4 lokacije za aparate za kokice i jedna lokacija za prodaju pčelinjih proizvoda i kozmetike. Lokacije će se izdavati u periodu od 01.aprila do 31.oktobra 2012. Period korišćenja lokacija ne može biti manji od 4 meseca. Početni iznos naknade za lokaciju je 353 dinara po m2, korak učešća na nadmetanju je 50 dinara,a visina garantovanog iznosa depozita za učešće na nadmetanju je 35.000 dinara. Javno nadmetanje održaće se u zgradi Opštinske uprave 23. marta 2012. sa početkom u 11 časova. Sve ostale informacije u vezi javnog nadmetanja zainteresovani građani mogu naći na oglasnoj tabli u zgradi SO Sokobanja.