eSokobanja.rs

LICITACIJA:: Opštinska uprava opštine Sokobanja obaveštava građane da se daje u zakup poslovni prostor kafana Vardar, čiji je vlasnik opština Sokobanja, i to južni deo objekta površine 44,4 m2, po početnoj ceni od 469 dinara po m2

07.06.2012. LICITACIJA - Kafana Vardar

licitacijaOpštinska uprava opštine Sokobanja obaveštava građane da se daje u zakup poslovni prostor kafana Vardar, čiji je vlasnik opština Sokobanja,i to južni deo objekta površine 44,4 m2, po početnoj ceni od 469 dinara po m2. Poslovni prostor izdaje se u zakup na period od 5 godina, u viđenom stanju, a eventualna ulaganja padaju na teret zakupca. Ugovor o zakupu prestaće pre ugovorenog roka ukoliko poslovni prostor bude vraćen legitimnim naslednicima u skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.Pravo učešća na licitaciji imaju preduzetnici, pravna i fizička lica. Učesnik na javnom nadmetanju treba da uplati depozit u iznosu od 30.000 dinara i da podnese uverenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih izvornih javnih prihoda. Rok za prijavu je 13.06.2012. do 10h. Javno nadmetanje će se održati u zgradi SO Sokobanja u sredu 13.06.2012. u 10h. Korak za učešće na licitaciji je 10 dinara po m2. Učesnik koji dobije poslovni prostor, dužan je da u roku od 10 dana od dana sprovedene licitacije, zaključi ugovor o zakupu.