eSokobanja.rs

Predsednik opštine Sokobanja raspisuje oglas za davanje u zakup Ozren bašte i izdavanje lokacija Park Banjica mermerno šetalište, 2 lokacije za aparate za kokice

06.04.2012. LICITACIJA - Park Banjica

licitacijaPredsednik opštine Sokobanja raspisuje oglas za izdavanje lokacija u parku Banjica za postavljanje pokretnih tezgi putem javnog nadmetanja i to, 5 lokacija za bižuteriju i suvenire. Lokacije će se izdavati u periodu od 20.04. do 31.10.2012. Period korišćenja lokacija ne može biti manji od 4 meseca. Pravo učeća imaju sva fizička i pravna lica koja nemaju dug prema Opštinskoj upravi i indirektnim korisnicima po osnovu javnih prihoda. Početni iznos naknade za lokaciju je 58 din./m2. Korak učešća na nadmetanju je 20din./m2. Visina garantovanog depozita je 7.000 dinara po lokaciji. Javno nadmetanje održaće se u zgradi Opštinske uprave 11.04.2012. sa početkom u 11 časova.Učesnik koji dobije lokaciju u obavezi je da u roku od deset dana zaključi ugovor o zakupu prostora i otpočne sa radom. Pokretna tezga može biti izrađena od drveta, metala ili plastike površine najviše 2 m2. Za sve ostale informacije zainteresovani mogu se obratiti službenicima Opštinske uprave.

06.04.2012. LICITACIJA - Aparati za kokice

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja raspisuje oglas za izdavanje lokacija na mermernom šetalištu za postavljanje pokretnih tezgi putem javnog nadmetanja i to, 2 lokacije za aparate za kokice. Lokacije će se izdavati u periodu od 01.04. do 31.10.2012. Period korišćenja lokacija ne može biti manji od 4 meseca. Pravo učeća imaju sva fizička i pravna lica koja nemaju dug prema Opštinskoj upravi i indirektnim korisnicima po osnovu javnih prihoda. Početni iznos naknade za lokaciju je 353 din./m2. Korak učešća na nadmetanju je 50 din./m2. Visina garantovanog depozita je 35.000 dinara po lokaciji. Javno nadmetanje održaće se u zgradi Opštinske uprave 11.04.2012. sa početkom u 12 časova.Učesnik koji dobije lokaciju u obavezi je da u roku od deset dana zaključi ugovor o zakupu prostora i otpočne sa radom. Pokretna tezga može biti izrađena od drveta, metala ili plastike površine najviše 2 m2. Za sve ostale informacije zainteresovani mogu se obratiti službenicima Opštinske uprave.

06.04.2012. LICITACIJA - Ozren bašta

Predsednik opštine Sokobanja raspisuje oglas za davanje u zakup Ozren bašte za postavljanje sredstava za zabavu dece putem javnog nadmetanja. Pravo učeća imaju sva fizička i pravna lica koja nemaju dug prema Opštinskoj upravi i indirektnim korisnicima po osnovu javnih prihoda. Površina koja se daje u zakup je 830 m2.. Početna cena zakupa je 45.650 mesečno. Korak učešća na nadmetanju je 500 dinara. Visina garantovanog depozita za učešće na nadmetanju je 55.000 dinara. Zemljište se daje u zakup na period od 12.04 do 31.10.2012. Period korišćenja lokacija ne može biti manji od 4 meseca. Javno nadmetanje održaće se u zgradi Opštinske uprave 11.04.2012. sa početkom u 10 časova.Učesnik koji dobije zemljište u obavezi je da u roku od deset dana zaključi ugovor o zakupu prostora i otpočne sa radom. Sredstva za zabavu dece koja se mogu postavljati su: trombolina, tobogan, lavirint, autići na električni pogon i slična sredstva. Za sve ostale informacije zainteresovani mogu se obratiti službenicima Opštinske uprave.