eSokobanja.rs

Nakon raspisivanja javne nabavke, Opština Sokobanja i JKP Napredak dobili su 5 kontejnera od 5 kubika, 30 plastičnih kontejnera od 1-1 kubik i 100 kanti za smeće od 120 litara

13.12.2011. VEST –  Kontejneri i kante

kontejner  Opština Sokobanja i JKP Napredak u okviru akcije "Očistimo Srbiju 2011." u aprilu mesecu aplicirali su kod Fonda za razvoj životne sredine i Ministarsta životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja za sredstva koja su nephodna za prevenciju nastanka divljih deponija i sanaciju divljih deponija. Milion dinara koliko je bilo opredeljeno, utrošeno je na čišćenje 15 lokacija. Nakon raspisivanja javne nabavke, Opština Sokobanja i JKP Napredak dobili su 5 kontejnera od 5 kubika, 30 plastičnih kontejnera od 1-1 kubik i 100 kanti za smeće od 120 litara. Sledi planiranje lokacija na kojima će biti postavljeni kontejneri, koji će slušiti za separaciju otpada, plavi za pet ambalažu i žuti za papir, i biće odredjeno kome će biti dodeljene kante za smeće na proleće. Time se kreće u realizaciju pripreme Opštine Sokobanja i edukaciju gradjana za zaštitu životne sredine.