eSokobanja.rs

Konstitutivna sednica Skupštine opštine Sokobanja održaće se u petak 08. juna. Na dnevnom redu naći će se 8 tačaka: Predlog i izbor tri člana Verifikacionog odbora; Razmatranje i usvajanje Izveštaja Verifikacionog odbora; Razmatranje i donošenje Odluke o potvrdjivanju mandata odbornika

sednica so sokobanja05.06.2012. VEST - Skupština

Konstitutivna sednica Skupštine opštine Sokobanja održaće se u petak 08. juna. Na dnevnom redu naći će se 8 tačaka: Predlog i izbor tri člana Verifikacionog odbora; Razmatranje i usvajanje Izveštaja Verifikacionog odbora; Razmatranje i donošenje Odluke o potvrdjivanju mandata odbornika SO Sokobanja; Davanje svečane izjave; Razmatranje i donošenje odluke o razrešenju predsednika odnosno sekretara SO Sokobanja; Predlaganje kandidata, razmatranje predloga, utvrdivanje liste kandidata i izbor predsednika i zamenika predsednika SO Sokobanja i Predlaganje kandidata i donošenje Odluke o postavljanju sekretara SO Sokobanja. Sednica će se održati u velikoj sali SO Sokobanja iznad vatrogasnog sa početkom u 9 sati.