eSokobanja.rs

Komisija za planove:: Javna sednica Komisije za planove održaće se sutra sa početkom u 11 časova u sali SO Sokobanja iznad vatrogasnog. Na dnevnom redu naći će se 3 tačke

plan sokobanje19.03.2012. VEST – Komisija za planove

Javna sednica Komisije za planove održaće se sutra sa početkom u 11 časova u sali SO Sokobanja iznad vatrogasnog. Na dnevnom redu naći će se 3 tačke: Usvajanje zapisnika sa predhodne 38. sednice, Javna sednica u vezi Nacrta Plana generalne regulacije Sokobanja i tekuća pitanja. Gradjani koji su dostavili pismene prigovore tokom skraćenog javnog uvida u Nacrt Plana generalne regulacije Sokobanja, mogu iskoristitisvoje pravo, prisustvovati sednici i pod tačkom 2. pred Komisijom obrazložiti usmeno dostavljene primedbe.