eSokobanja.rs

Direkciji za urbanizam i izgradnju Sokobanja i ove godine odobren je projekat javnih radova kojim je konkurisala kod Nacionalne službe za zapošljavanje

19. 04. 2012. VEST: Javni radovi

direkcija za izgradnjuDirekciji za urbanizam i izgradnju Sokobanja i ove godine odobren je projekat javnih radova kojim je konkurisala kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Nastavljamo da radimo po programu kojim smo konkurisali, a koji obuhvata poslove na uredjenju vodotoka reke Moravica, a ove godine smo tim aktivnostima priključili i radove na priobalju pritoke, Gradašnjice, kaže pejzažni arhitekta Direkcije za urbanizam i izgradnju, Dragan Kneževič. On je dodao da su ovi radovi od izuzetnog značaja, obzirom da je to jedan koridor koji povezuje banjski plato sa zonom Ozrena do vodopada Ripaljke i do Ozrenskih livada, tako da će biti napravljen jedan novi pešački plato koji će biti povezati pošačkim stazama celu zonu Ozrena. Radovi su počeli 17. aprila i prema ugovoru će trajati 3 meseca. Angažovano je ukupno 9 radnika, koji prema programu spadaju u kategoriju radnika koji teže dolaze do zaposlenja.