eSokobanja.rs

Na Javnoj sednici Komisije za planove održanoj juče, građani koji su dostavili primedbe u pisanom obliku na Nacrt Prostornog plana opštine Sokobanja imali su priliku da ih pred Komisijom usmeno obrazlože, saznajemo od Dragana Arsića, šefa Odseka za urbanizam

07.09.2011. VEST – Komisija za planove

  plan sokobanjeNa Javnoj sednici Komisije za planove održanoj juče, građani koji su dostavili primedbe u pisanom obliku na Nacrt Prostornog plana opštine Sokobanja imali su priliku da ih pred Komisijom usmeno obrazlože, saznajemo od Dragana Arsića, šefa Odseka za urbanizam. Nakon sednice Komisija je zauzela stav po tim primedbama kojih je bilo 20 -ak u prisustvu obrađivača. Arsić kaže da su to uglavnom pojedinačni prigovori koji se odnose na katastarske parcele i za pojedina područja gde je više građana zainteresovano. Nakon sednice obrađivač plana ima obavezu da postupi po stavovima Komisije za planove i da kompletira Prostorni plan koji dalje ide u proceduru usvajanja, navodi Arsić.