eSokobanja.rs

Sokobanja Opštinska uprava opštine Sokobanja, Odeljenje za urbanizam, stambeno kolmunalne delatnosti i građevinarstvo, organizuje sutra Javnu raspravu, povodom Predloga programa zapremanja prostora mermernog šetališta.

10.02.2011. VEST – Javna rasprava povodom zapremanja prostora mermernog šetališta

javna raspravaOpštinska uprava opštine Sokobanja, Odeljenje za urbanizam, stambeno kolmunalne delatnosti i građevinarstvo, organizuje sutra Javnu raspravu, povodom Predloga programa zapremanja prostora mermernog šetališta. U skladu sa Odlukom o komunalnom uređenju i Odlukom o komunalnim taksama za korišćenje prostora na javnim površinama predlažu se lokacije za postavljanje manjih montažnih objekata i to: po jedna lokacija za umetnika portretistu i sladoled na točenje, 7 lokacija za zamrzivače za sladoled, 1 za umetničke slike, 9 za bižuteriju i suvenire i 5 lokacija za aparate za kokice. Javna rasprava će biti održana u sali SO Sokobanja sa početkom u 11 časova.