eSokobanja.rs

Opštinska uprava opštine Sokobanja poziva zainteresovane građane, predstavnike nadležnih preduzeća, predstavnike političkih i rukovodećih struktura da prisustvuju prezentaciji Nacrta plana i upoznaju se sa sadržajem istog

09.08.2011. VEST – Javna prezentacija

  Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana opštine Sokobanja i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana na životnu sredinu biće održana sutra. Opštinska uprava opštine Sokobanja poziva zainteresovane građane, predstavnike nadležnih preduzeća, predstavnike političkih i rukovodećih struktura da prisustvuju prezentaciji Nacrta plana i upoznaju se sa sadržajem istog. Javna prezentacija će biti održana u sali SO ( iznad Vatrogasnog) sa početkom u 11 časova. Javni uvid u Nacrt Prostornog plana Opštine Sokobanja i Izvaštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana na životnu sredinu trajaće do 19. avgusta. U toku trajanja Javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe u pisanoj formi zaključno sa 19. avgustom. Nacrt plana i Izveštaj o strateškoj proceni biće izloženi u sali SO, a Javni uvid u planske dokumente obavljaće se svakog radnog dana od 9 do 13 časova. Informacije će pružati službeno lice obrađivača plana ili službeno lice organa uprave prisutno na mestu Javnog uvida. Javna sednica Komisije za planove na kojoj će biti razmatrane dostavljene primedbe tokom Javnog uvida biće održana po završetku Javnog uvida.