eSokobanja.rs

Od jeseni trebalo da bude omogućeno izdavanje ličnih dokumenata bez vađenja izvoda iz matične knjige rođenih i potvrde o državljanstvu, najavio ministar za državnu upravu Srbije Milan Marković

08.06.2011. VEST – Izdavanje dokumenata

  Od jeseni trebalo da bude omogućeno izdavanje ličnih dokumenata bez vađenja izvoda iz matične knjige rođenih i potvrde o državljanstvu, najavio ministar za državnu upravu Srbije Milan Marković. "Očekujem već od jeseni da će građani dolaziti u policiju samo sa zahtevom, a da će Ministarstvo unutrašnjih poslova na osnovu centralnog registra građana, prikupljati dokumente i izdavati pasoše i lične karte", kazao je ministar Marković. To je istorijska prekretnica za razvoj državne uprave u Srbiji, ocenio je Marković i precizirao da će ta mogućnost biti dostupna za sve građane čiji su podaci upisani u centralni registar. Kako je naveo, do sada su u centralnom registru podaci za 3.270.000 građana Srbije, do kraja godine biće uvedeni podaci za još 750.000 građana, a u toku 2013. godine trebalo bi da budu uvedeni podaci za sve građane.