eBooking.rs

U Osnovnoj školi “Mitropolit Mihailo” instalirana su četiri digitalna kabineta, u okviru programa “Digitalna škola”. Škola je danas dobila i laptopove i projektor za izdvojena odeljenja.

05.04.2011. VEST – Digitalna škola

digitalna skola  U Osnovnoj školi “Mitropolit Mihailo” instalirana su četiri digitalna kabineta, u okviru programa “Digitalna škola”. Škola je danas dobila i laptopove i projektor za izdvojena odeljenja. Po ovom projektu naša škola dobila je 45 računara u matičnoj školi, po pet računara u Vrelu i Mužincu i po jedan računar u izdvojenim odeljenjima. Ovo je veoma značajan projekat , jer su kabineti opremljeni najsavremenijom računarskom opremom, kaže nastavnik informatike Darko Pavlović. Prema njegovim rečima učenici će na inovativan način pristupiti predmetima koje svakodnevno obrađuju u nastavi i iskoristiti prednosti koje im savremene tehnologije omogućavaju.