eSokobanja.rs

IN BITI FIN - Omladinska organizacija Sokobanja radi na realizaciji projekta "Jut net" u partnerstvu sa Otvorenim klubom iz Niša, koji se realizuje u 8 gradova Jugoistočne Srbije, a koji podržava delegacija EU u Republici Srbiji.

27. 04. 2011. VEST: IN BITI FIN

omladinska-organizacija  Omladinska organizacija Sokobanja radi na realizaciji projekta "Jut net" u partnerstvu sa Otvorenim klubom iz Niša, koji se realizuje u 8 gradova Jugoistočne Srbije, a koji podržava delegacija EU u Republici Srbiji. Projekat nosi naziv "Baš je in biti fin". Cilj projekta je upoznavanje mladih sa civilnim sektorom kako u Sokobanji, tako i u Timočkom i Niškom regionu, kaže Isidora Jakšić iz Omladinske organizacije. U okviru projekta održana su dva seminara, jedan vezan za toleranciju i ljudska prava, a drugi za motivaciju mladih, dodaje ona. Kako nam je rekla Isidora Jakšić, odziv je bio odličan, a podeljeni su i sertifikati učesnicima. Štampan je i "Vodič za snalaženje u civilnom društvu", a pripremljen je i propagandni materijal. U subotu, 30. aprila, ispred muzeja će biti postavljen pano, a projekat će biti zvanično završen 6. maja, kada će u Nišu biti održan skup kome će prisustvovati sve nevladine organizacije koje su učestvovale u realizaciji projekta „Omladinska mreža“, objašnjava Isidora Jakšić.