eSokobanja.rs

Novim statutom FK Ozren koji je stupio na snagu marta ove godine predvidjeno je da se izbor novih organa u klubu sprovede u roku od šest meseci od stupanja na snagu statuta.

FK Ozren18. 06.2012. VEST: FK "Ozren", ČLANARINA

Novim statutom FK "Ozren" koji je stupio na snagu marta ove godine predvidjeno je da se izbor novih organa u klubu sprovede u roku od šest meseci od stupanja na snagu statuta. S tim u vezi, UO FK "Ozren" je na sednici održanoj 17. juna doneo odluku da se početkom jula održi Sabor članova kluba na kome bi se predložili i izabrali članovi nove skupštine kluba. Kako je ststutom predvidjeno da u predlaganju i izboru članova organa kluba mogu da učestvuju samo legitimni članovi kluba, UO FK "Ozren" poziva svoje navijače i simpatizere dado kraja juna meseca u što većem broju uplate članarinu za ovu godinu i time steknu pravo da predlažu, biraju i budu birani u nove organe kluba. Članarina u iznosu od 500 dinara može se uplatiti na tekući račun kluba kod OTP banke ili kod sekretara kluba Šerafedina Cene.