eSokobanja.rs

U toku je realizacija 2 projekta u Etnološkoj radionici “Etnos”. Projekat koji sprovodi “Etno mreža” je deo jednog većeg projekta a tiče se licenciranja zanatskih radionica.

20.04.2011. VEST::  Etno mreža

etnos  U toku je realizacija 2 projekta u Etnološkoj radionici “Etnos”. Projekat koji sprovodi “Etno mreža” je deo jednog većeg projekta a tiče se licenciranja zanatskih radionica. Kada je u pitanju projekat o angažovanju žena sa sela za rad u Etnološkoj radionici, na ugovoru o delu angažovano je 5 žena sa sela za izradu predmeta domaće radinosti. Učesnice ovih projekata danas su predstavile svoje radove predstavnicima Etno mreže.