eSokobanja.rs

Upravni odbor Elektroprivrede Srbije doneo je odluku o popustu od 11,89 odsto za potrošnju do 350 kilovat-sati mesečno, čime je ispoštovana preporuka Vlade Srbije o zaštiti socijalno ugroženih potrošača koja je doneta zajedno sa saglasnošću na novi cenovnik za prodaju struje

03.03.2011. V E S T – EPS, doneo odluku o popustu

EPSUpravni odbor Elektroprivrede Srbije doneo je odluku o popustu od 11,89 odsto za potrošnju do 350 kilovat-sati mesečno, čime je ispoštovana preporuka Vlade Srbije o zaštiti socijalno ugroženih potrošača koja je doneta zajedno sa saglasnošću na novi cenovnik za prodaju struje koji stupa na snagu 1. aprila. Kako u Srbiji ima oko 3,1 milion kupaca u kategoriji „domaćinstvo“, to znači da će za oko milion i po, odnosno oko 50 odsto, cena struje ostati ista i posle prvog aprila. Novi popust važi će samo za mesec u kome se potroši do 350 kilovat-sati. Da bi nekome bio uračunat taj popust potrebno je da se ispune tri uslova: mesečna potrošnja do 350 kilovat-sati, da ne postoji dug za električnu energiju i da se računi plaćaju u roku dospeća. Ovaj novi popust od 11,89 odsto ne odnosi se na potrošnju u stanovima i kućama koje se samo povremeno koriste za odmor. Stoji između ostalog u Saopštenju dostavljenom našoj redakciji.

03.03.2011. V E S T – EPS, proizvodnja struje

Elektroprivreda Srbije (EPS) proizvela je, u prva dva meseca ove godine, 3,9 odsto više električne energije nego što je planirano elektroenergetskim bilansom države, ali je u istom periodu povećana i potrošnja električne energije - čak za 3,1 odsto više nego u januaru i februaru prošle godine, saopšteno je iz EPS-a. "Iako je Srbija imala manjak električne energije i veću potrošnju od očekivane, problema u snabdevanju nije bilo. Zahvaljujući odličnom radu EPS-ovih rudnika i elektrana značajno je smanjen i uvoz struje". "U januaru i februaru ove godine na slobodnom tržištu nabavljeno je samo 256 miliona kilovat-sati, što je za 110 miliona kilovat-sati manje od planiranih količina.Tako su smanjeni troškovi, na ime uvoza, za oko 5,7 miliona evra. U istom periodu EPS je na slobodnom tržištu uspeo da proda 70 miliona kilovat-sati, pa je po tom osnovu uvećan prihod za oko četiri miliona evra", navodi se u saopštenju.