eBooking.rs

Preko programa Nacionalne službe za zapošljavanje od početka godine do avgusta zaposleno je ukupno 90 lica putem nekoliko programa, i to: stručna praksa-16 lica, prva šansa-10 lica, stručna praksa lokalni akcioni plan zapošljavanja-17 , samozapošljavanje-17 kao i putem 3 javna rada-41 lice

09. 09. 2011. VEST- NSZ

Nacionalna služba za zapoÅ¡ljavanje  Preko programa Nacionalne službe za zapošljavanje od početka godine do avgusta zaposleno je ukupno 90 lica putem nekoliko programa, i to: stručna praksa-16 lica, prva šansa-10 lica, stručna praksa lokalni akcioni plan zapošljavanja-17 , samozapošljavanje-17 kao i putem 3 javna rada-41 lice. Na početku godine na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje bilo je ukupno 1509 nezaposlenih lica da bi se taj broj smanjio u avgustu na 1365. Od tog broja 449 lica je sa završenom osnovnom školom, 729 l sa završenom srednjom školom i 187 lica sa višom ili visokom školom.