eBooking.rs

Brošura o volonterizmu:: Kancelarija za mlade uz pomoć svojih saradnika volontera napravila je brošuru o volonterizmu pod nazivom Da bi čovek bio dobar volonter mora da posmatra ono što dobija a ne ono što daje

19.01.2012. VEST - Volontiranje

volonteri sokobanja  Kancelarija za mlade uz pomoć svojih saradnika volontera napravila je brošuru o volonterizmu pod nazivom "Da bi čovek bio dobar volonter mora da posmatra ono što dobija a ne ono što daje!". U izradi brošure učestvovalo je petnaestak mladih ljudi. Koordinator Kancelarije za mlade Ivana Radosavljević rekla je da se brošura sastoji iz dva dela, kreativnog i formalnog, što znači da su mladi bili podeljeni u dve grupe, na one koji su skupljali podatke i na one koji su te podatke kreativno uobličili. Asistent Kancelarije za mlade Dalibor Marjanović ukazao je da ova brošura treba da utiče na buđenje i jačanje volonterske svesti kod mladih.