eSokobanja.rs

Članovi Republičkog odbora SUBNOR-a ovih dana borave u SB Banjica. Ministarstvo rada i socijalne politike usvojilo je projekat Organizovanje oporavka boraca i RVI i obezbedilo sredstva za upućivanje na oporavak 110 boraca NOR-a

13.10.2011. VEST – Borci u SB „Banjica"

banjica-sokobanja  Članovi Republičkog odbora SUBNOR-a ovih dana borave u SB “Banjica”. Ministarstvo rada i socijalne politike usvojilo je projekat “Organizovanje oporavka boraca i RVI” i obezbedilo sredstva za upućivanje na oporavak 110 boraca NOR-a, a Komisija za boračko – invalidsku zaštitu je na nedavno održanoj sednici usvojila i kriterijume za određivanje broja boraca koje treba uputiti na oporavak. Predstavnici Odbora kažu kažu da im je čast što su nakon 20 godina ponovo u Sokobanji.