eBooking.rs

Radioloska sluzba Doma zdravlja Sokobanja je, uz pomoc lokalne samouprave, nabavila sondu za ultrazvucni aparat (EHO) za povrsinska-meka tkiva i ovom sondom ce specijalista-radiolog pregledati dojke pacijentkinja, u cilju ranog otkrivanja raka dojke koji je na prvom mestu, od malignih oboljenja, kod zena.

slavisa antonijevic Radioloska sluzba Doma zdravlja Sokobanja je, uz pomoc lokalne samouprave, nabavila sondu za ultrazvucni aparat (EHO) za povrsinska-meka tkiva i ovom sondom ce specijalista-radiolog pregledati dojke pacijentkinja, u cilju ranog otkrivanja raka dojke koji je na prvom mestu, od malignih oboljenja, kod zena. Pregled ce biti besplatan, obavljace se dva puta mesecno i Dom zdravlja daje podrsku Ministarstvu zdravlja Srbije na ovoj akciji i zahvaljuje se lokalnoj samoupravi Sokobanje na pomoci pri kupovini sonde.
Direktor Doma zdravlja, dr Slavisa Antonijevic, istice da je od Ministarstva zdravlja Srbije, takodje, pokrenuta inicijativa pod sloganom "Zdravlje prvo pa sve ostalo", u cilju pomoci i nege starih i bolesnih osoba i lica sa invaliditetom, formiranjem mobilnih timova u domovima zdravlja po opstinama. Tim bi cinila dva zaposlena: doktor medicine i medicinska sestra-tehnicar. Pocetak rada je predvidjen po potpisivanju ugovora, u trajanju od tri meseca, a zdravstveni radnici moraju biti lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih pri Nacionalnoj sluzbi za zaposljavanje. Sredstva koja su predvidjena Domu zdravlja Sokobanja, bice preneta preko Republickog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Direktor Antonijevic i ovu inicijativu Ministarstva zdravlja Srbije pozdravljai nada se da ce naici na odobravanje i pohvale medju pacijentima.

autor:

Vladimir S. Putnik