eBooking.rs

Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisala je javni poziv za dodelu 60 miliona dinara bespovratnih sredstava za jačanje konkurentske pozicije preduzeća i preduzetnika na tržištu.

08.03.2011. VEST – Bespovratna sredstva za mala i srednja preduzeća

  Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisala je javni poziv za dodelu 60 miliona dinara bespovratnih sredstava za jačanje konkurentske pozicije preduzeća i preduzetnika na tržištu. Agencija će podržati projekte malih i srednjih preduzeća i preduzetnika kroz učešće u finansiranju do 50 procenata troškova projekta. Finansiraće se konsultantske usluge za uređenje poslovanja u skladu sa standardima kvaliteta, poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga i edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke. Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara a rok za podnošenje prijava je 28. mart, navela je Agencija.