eSokobanja.rs

Asocijacija malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije - Udruženje poslodavaca Srbije i Sdruženje poslodavaca Srbije, usluga i preduzetništva Srbije

20. 01. 2012. VEST i INTRO: Asocijacija malih i srednjih preduzeća Srbije

asocijacija malih i srednjih preduzeca  Asocijacija malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije - Udruženje poslodavaca Srbije i Samostalni sindikat zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije, potpisali su juče u Beogradu u prostorijama SSSS Protokol o saradnji. U potpisivanju Protokola učestvovali su, predsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije, Žarko Milisavljević i na strani SSSS predsednik Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva Srbije, Mitar Kostić. Nakon potpisivanja Protokola održana je diskusija u kojoj su učestvovali: podpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije, Milan Knežević, predsednik Skupštine pomenute Asocijacije, Dušan Brajović, podpredsednik Skupštine Asocijacije, Dragoslav Stefanović, predsednik Unije pekara Zoran Pralica, sekretar SSSS, Slavica Savić, kao i mnogi drugi ugledni članovi obe organizacije, saznajemo od podpredsednika Skupštine Asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije, Dragoslava Stefanovića i poverenice SSSS opštine Sokobanja, Snežane Radovanović.