eSokobanja.rs

Imajući u vidu pojačanu frekvenciju saobraćaja na putevima opštine Sokobanja, a posebno intenzivnije učešće mopeda i motocikala u saobraćaju, Policijska stanica u Sokobanji apeluje na sve vozače

20.03.2012. VEST - Policija

saobracajacImajući u vidu pojačanu frekvenciju saobraćaja na putevima opštine Sokobanja, a posebno intenzivnije učešće mopeda i motocikala u saobraćaju, Policijska stanica u Sokobanji apeluje na sve vozače ove kategorije vozila da brzinu kretanja prilagode stanju i uslovima saobraćaja, posebno u ulicama u užem delu grada, kako bi se sprečili neželjeni efekti i izbegle posledice po sve učesnike u saobraćaju. Takodje povodom izvodjenja setvenih radova, koji za rezultat imaju povećanu frekvenciju traktora i drugih poljoprivrednih mašina na putevima opštine Sokobanja, apelujemo na vozače ove kategorije učesnika u saobraćaju da se pridržavaju zakonskih odredbi, posebno u delu koji se odnosi na tehničku ispravnost vozila kao i ispunjenost opštih uslova za učešće traktora, motokultivatora i drugih poljoprivrednih mašina u saobraćaju. Protiv vozača koji se ne budu pridržavali zakonskih odredbi Novog zakona o bezbednosti saobraćaja, biće preduzete adekvatne mere, stoji u saopštenju Policijske stanice u Sokobanji dostavljenom našoj redakciji.