eSokobanja.rs

Svečanoj proslavi dvadesetogodišnjice, prisustvovali su članovi i funkcioneri SPS-a iz Sokobanje, predstavnici lokalne samouprave i političkih partija, predstavnici lokalnih i državnih firmi iz Sokobanje / Danas je odražan sastanak predstavnika lokalne samouprave opštine Sokobanja i Državnog sekretara u Ministarstvu infrastrukture u Vladi Republike Srbije, Rajka Perića, na temu konkretnih projekata rehabilitacije i revitalizacije mreže lokalnih puteva na teritoriji Opštine Sokobanja./ Elektrodistribucija Sokobanja izvršila je očitavanje brojila, podelu obračuna i opomena za utrošenu električnu energiju sa stanjem dugovanja do 31.08.2010. godine

10. 09. 2010. VEST: 20 godina od osnivanja Opštinskog odbora Socijalilstiče partije Srbije


20 godina od osnivanja Opštinskog odbora Socijalilstiče partije Srbije obeleženo je sinoć u restoranu Čoka. Svečanoj proslavi dvadesetogodišnjice, prisustvovali su članovi i funkcioneri SPS-a iz Sokobanje, predstavnici lokalne samouprave i političkih partija, predstavnici lokalnih i državnih firmi iz Sokobanje, mnogobrojni članovi SPS-a, kao i državni sekretar u Ministarstvu infrastrukture u Vladi Republike Srbije, dr Rajko Perić i član Izvršnog i glavnog odbora SPSa i predsednik Odbora za zdravstvo, dr Periša Simonović. Opštinski Odbor SPSa spada u odbore koji su pretrpeli mene i bure, ali se nisu promenili u kvalitativnom smislu rekao je ovim povodom dr Periša Simonović i dodao je da se SPS kao partija levice pored očuvanja državnih i partijskih interesa zalaže za sve one koji su ovo tranziciono doba koje preti da preraste u tranzicionizam kao trajno stanje, obespravljeni i koji su ostali bez posla. Dr Rajko Perić kaže da se Ministarstvo za infrastrukturu i ministar Milutin Mrkonjić zalažu za razvoj lokalnih putnih mreža i da je jedan deo stredstava odvojen za projekte vezane za lokalne puteve koji povezuju mesne zajednice unutar opština.


10. 09. 2010.VEST: Odražan sastanak sa Državnim sekretarom Ministarstva infrastrukture u Vladi Republike Srbije Rajkom Perićem

Danas je odražan sastanak predstavnika lokalne samouprave opštine Sokobanja i Državnog sekretara u Ministarstvu infrastrukture u Vladi Republike Srbije, Rajka Perića, na temu konkretnih projekata rehabilitacije i revitalizacije mreže lokalnih puteva na teritoriji Opštine Sokobanja. Ovo je konkretizacija razgovora koje smo imali prošle godine sa Rajkom Perićem, kaže predsednik opštine Dimitrije Lukić i dodaje da je ovo jedan od kontakata sa resornim ministarstvima kojima rukovode kadrovi SPS-a uspostavljen posredstvom OO SPS-a Sokobanje. Predstavnici lokalne samouprave izneli su projekte rehabilitacije lokalnih putnih pravaca i državnom sektetaru Rajku Periću dali na uvid izvod iz projektne dokumentacije Direkcije za urbanizam i izgradnju. Konkretno u planu je rehabilitacija tri putna pravca: ka selima, Rujevica, Vrmdža i Poružnica. Rajko Perić kaže da je postignuta saglasnost oko ovih projekata. Vrednost radova je 45-50 miliona dinara. Danas su i iskonkretizovane aktivnosti vezane za radove, a deo radova biće završen do kraja godine, kaže Perić. II tema razgovora bila je stanje regionalnih puteva: Sokobanja-Aleksinac i Sokobanja-Boljevac čija će rehabilitacija i revitalizacija ući u naredni plan Ministarstva za infrastrukturu.

10.09.2010. VEST – Elektrodistribucija Sokobanja izvršila je očitavanje brojila

Elektrodistribucija Sokobanja izvršila je očitavanje brojila, podelu obračuna i opomena za utrošenu električnu energiju sa stanjem dugovanja do 31.08.2010. godine iz svih kategorija potrošnje. Obaveza kupaca iz svih kategorija potrošnje je da dospela dugovanja po ovom obračunu i opomeni izmire odmah. Kod kupaca koji svoja dugovanja ne izmire u predviđenom roku Elektrodistribucija Sokobanja sprovodi mere prinudne naplate obustavom isporuke električne energije, isključenjem sa električne mreže, radnim danima i subotom.