eSokobanja.rs

 "Bandai" je napravio neobičan i veoma zanimljiv budilnik, za sve one koji se poistovećuju sa Džejms Bondom, na primer. "Gan o` klok", je budilnik koji sigurno budi, a na sebi ima metu i da bi se zaustavio alarm, potrebno je pištoljem upucati centar mete!
Luckasto, a efikasno!

* * *