eSokobanja.rs

- Kako se zove romski revolucionar?
- CiganChe!

oOo

- Kako se zove Ciganin koji predaje matematiku?
- Romboid.

oOo

- Kako se zove glavni Ciganin?
- "Alfa Romeo".

oOo

- Kako se zove Ciganka krojačica?
- Romi Šnajder.

oOo

- Kako se zove Ciganin koji vozi motor?
- Kaciga.

oOo

- Kako se zove beba Ciganina?
- Ganc-nov(a).

oOo

- Kako se kaže kad Cigani masovno iskaču iz aviona?
- Rominjanje.

oOo

- Kako se zove Ciganin u odelu?
- Eleganci.

oOo

- Kako se zove Ciganin u kvalitetnijem odelu?
- Ekstravaganci.

oOo

- Kako se zove najlepši Ciganin?
- Keba.

oOo

- Kako se zove Ciga koji se vozi javnim prevozom bez karte?
- IzbaCIGA.

oOo

- Kako se zove Ciga koji prati modne trendove?
- CiganIN.

oOo