eSokobanja.rs

(Molimo da se ne smejete, ovo je, sve, izmišljeno! Hvala!)

1. najzdravije piće (4 slova) PIVO
2. telefonski poziv (3 slova) ZVR
3. grad u Italiji (3 slova)TRS
4. vrsta životinje s kućicom (3 slova) PAS
5. nije gladan (3 slova) JEO
6. kad si gladna, da li si sita? (5 slova) JESAM
7. muževljev brat (5 slova) JOSIP
8. neizlečiva bolest (4 slova) SMRT
9. dragi kamen (4 slova) MILI
10. deo pribora za jelo (3 slova) ZUB
11. žensko dete (3 slova) ONA
12. najmanji trocifren broj (3 slova) 000
13. mera za težinu (4 slova) UTEG
14. svečano odelo (4 slova) CRNO
15. hladno oružje (3 slova) TOP
16. neizlečiva bolest (3 slova) KAP
17. kokošji proizvod (4 slova) SUPA
18. zajednica muškarca i žene (4 slova) STAN
19. mužjak vrane (6 slova) VRANAC
20. mera za dragocenost (5 slova) NOVAC
21. sestrin muž (3 slova) IVO
22. morski greben (2 slova) MG
23. inicijali pesnika Jesenjina PJ
24. zlato ZL
25. kiseonik K
26. stanovnik Tirane (7 slova) TIRANIN
27. doživljaj pri spavanju (3 slova) SEX
28. deo kupatila (4 slova) VODA
29. Južno voce, veoma slatko, 3 slova MED
30. Vidi sliku, 6 slova VIDELA
31. Biblijska ličnost, 3 slova POP
32. Vrsta metala, 4 slova PLEH
33. Deo matematike, 5 slova MATIŠ
34. Sportista na strunjači, 9 slova STRUNJAČAR
35. Sat, ura, 8 slova TIKA TAKA

oOo