eSokobanja.rs

Da li prirodan kontracepcijski metod (zaštita od neželjene trudnoće) zaista "ubija zametke"?
Engleski stručnjak upozorava na omiljen katolički kontracepcijski metod tvrdeći da on povećava verovatnoću spontanog pobačaja!

Šta je kalendarski metod?

Kalendarski metod je prirodan kontracepcijski metod koji odobrava i RKC (Rimokatolička crkva). A to je izbegavanje seksualnih odnosa kad žena ima plodne dane - znači, negde od 10. do 17. dana menstrualnog ciklusa. Katolička crkva taj metod odobrava jer ne sprečava začeće, već ga, samo, izbegava koristeći prirodno "neplodne" dane, tj. do 9 (zaključno) i od 18 (počevši).

Zameci nisu dovoljno jaki da bi preživeli!

Lak Bovens, profesor iz Londona, tvrdi da taj metod duguje svoju uspešnost manjoj sposobnosti embrija da prežive ako je do začeća došlo na "rubovima" ciklusa. Mogućnost da do njega dođe je 10 %, a tad začeti zameci imaju dvaput manju mogućnosti da će preživeti - drugim rečima, ako dete začnete u rubnim danima ciklusa, imate dva puta veću verovatnoću da će doći do spontanog pobačaja!

Prirodna kontracepcija kriva za smrt zametaka?

Taj metod je, navodno, uništio više zametaka od bilo kog drugog, tvrdi profesor Bovens. To bi moralo aktiviste akcije pro-life, koji se bore protiv abortusa i kontracepcije, navesti da odbace i tu vrstu kontracepcije.
Bovens svoje etičko-medicinske hipoteze nije podupro istraživanjima pa mnogi prigovaraju da je to, samo, voda na mlin farmaceutske industrije. Pokazaće vreme i, naravno, nauka, da li je ova njegova tvrdnja tačna.

oOo