eSokobanja.rs

 Jedan izgubljen mačor u Rusiji, prešao je 70 kilometara kako bi našao gazdu koji ga je slučajno izgubio.
Mačor Bojan, izgubio se za vreme selidbe porodice u kojoj je do tad srećno provodio svoje mačorske dane. Vlasnik ga je dugo tražio, ali uzalud. Ipak...
Posle tri meseca, mačor se pojavio pred vratima njihovog novog stana i zagrebao na stari način: OTVARAJTE, VRATIO SAM SE!...
Bilo je to u gradu udaljenom 70 kilometara, na četvrtom spratu stambene zgrade. Kako je mačor to učinio, pronašao grad, zgradu i stan svojih starih vlasnika, velika je tajna.
Ali ja znam - ljubav prema njima ga je vodila i dovela na cilj!

oOo