eSokobanja.rs

Baoša je posle smrti brata Đurđa primio prostranu državu, koja se pružala od Dubrovnika do Valone; no, on se uglavnom više brinuo za južne pokrajine svoje države nego za severne. To se u narodu osećalo, te zbog toga Baoša u Zeti nije bio popularan, i on je proveo dobar deo svoje vlade u savlađivanju raznih pobuna u severnim pokrajinama svoje države.
Izgleda da Baoša nije uopšte bio sposoban da se prilagodi prilikama i da u danom momentu jasno uoči i oceni situaciju. Prek i oštar, on je bio bez sumnje dobar ratnik, ali rđav političar i državnik.
U početku je Baoša bio u dobrim odnosima sa svojim susedima, ali je ubrzo došlo do sukoba sa Karlom Topijom, i uzeo mu Drač; a kad je bosanski kralj Tvrtko, 1385. godine, od Ugarske dobio Kotor, dođe on u sukob i sa Tvrtkom. Sa Tvrtkom je Baoša uspešno vojevao, i Tvrtko je morao moliti Mletačku Republiku da posreduje za mir među njima.
Sukob sa Karlom Topijom, međutim, doveo je Baošu do katastrofe. Karlo Topija je, kad je došao u sukob sa Baošom, pozvao u pomoć Turke. Oni su se odazvali Karlovu pozivu, i napali su iznenada na Baošu sa velikom vojskom. Baoša je na brzu ruku skupio nešto vojske i pošao je protiv njih. Na Vojuši je došlo do bitke, u kojoj je Baoša potučen i poginuo.


Napisao:
Dr Stanoje Stanojević